Wat is een goede tekst

Een definitie van 'een goede tekst' is niet zo maar te geven. Wat voor mij wel duidelijk is, is dat de tekst makkelijk leesbaar moet zijn. Er mogen geen onduidelijke vaktermen in staan, de zinnen moeten lekker lopen en de eventuele verwijzingen moeten kloppen. Uw klant of doelgroep moet meteen weten waar het verhaal over gaat en wat er van hen verwacht wordt. Ook belangrijk is het doel en de doelgroep waarvoor u de tekst wilt gebruiken. Een folder krijgt een andere tekst dan een aanplakbiljet of een menukaart. Een kritisch stuk is anders van stijl dan een oproep om van uw diensten gebruik te maken.

Wat dus het meest belangrijke is, is dat uw doelgroep snapt waar u het over heeft. Klanten kunnen afhaken als uw teksten fouten bevatten en/of onbegrijpelijk zijn. Het is zonde van uw tijd en uw geld als u uw teksten niet even laat controleren om fouten, onvokomenheden en rare zinswendingen eruit te halen. 
Ik wil en kan u op dit gebied adviseren.

Neem dus gerust contact op.
Knokpartij met de kastanje?